Fotografie

Mijn autonome werk.

Rechts ziet u kleine versies van mijn foto’s. Door er op te klikken opent de betreffende foto groot. De volgorde is chronologisch, met mijn nieuwste foto onderaan.

Mijn foto’s stellen vragen, aan mijzelf en aan de kijker.
Ik probeer ze een verhaal te laten vertellen, een verhaal waar altijd iets niet aan klopt, waar een omkering in zit.
Hiermee probeer ik ons beeld van goed en kwaad, van wat “hoort en niet hoort” aan de kaak te stellen.
Eigenlijk probeer ik de mens te doorgronden.
Wat onbegonnen werk is, dus ik heb eindeloos veel inspiratie!

Photography

My free work.

At your right you’ll find small versions of my work, in chronical order.  If you click on them the larger version of that photo will open.
Btw:  the titles are shown in the original language.

My photo’s ask questions. They ask me questions and they ask the viewer questions. I always try to let them tell a story, almost always a distorted story, a story with a paradox. This way I’m trying to question our perception of “good and evil”and the “supposed to”. I’m actually trying to grasp humanity. Which, of course, is rather impossible, so I’ve got an endless amount of inspiration!